O czasopiśmie

Kwartalnik „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” (ISSN 1230-4379; e-ISSN 2658-1531) jest jednym z najstarszych polskich czasopism naukowych specjalizujących się w tematyce religioznawczej. Wydawany jest on od roku 1957 a od roku 1960 jako organ Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. W latach 1957-1992 czasopismo wydawane było pt. „Euhemer. Przegląd Religioznawczy”; od roku 1992 jako „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”.

Na łamach „Przeglądu Religioznawczego” publikowane są artykuły teoretyczne, wyniki badań nad religijnością i przekłady tekstów źródłowych. Uznając religię za zjawisko wieloaspektowe, redakcja czasopisma prócz religioznawców, angażuje do współpracy orientalistów, filologów klasycznych, archeologów, historyków, etnografów, socjologów, psychologów, filozofów, politologów a także specjalistów z innych dziedzin.