Edukacyjny potencjał cyberprzestrzeni i wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych na przykładzie Kościoła katolickiego w Polsce. Zarys problemu

Autor

Słowa kluczowe:

edukacja religijna, techniki informacyjno-komunikacyjne, e-katecheza, religia w sieci, sieciowa religia

Abstrakt

Internet służy ludzkości już od 28 lat. Stworzenie systemu informacyjnego World Wide Web dało realną podstawę do kształcenia w wirtualnej przestrzeni, również kształcenia religijnego. W Polsce oraz w polskojęzycznej sieci prym w tej materii wiedzie Kościół rzymskokatolicki. Z tego powodu możemy obserwować dwa różne zjawiska z tym związane. Z jednej strony zauważalna jest postać religii w sieci, za pomocą której treści o tematyce religijnej są nadzorowane przez instytucje Stolicy Apostolskiej do tego powołane. W jej ramach ta ostatnia stara się wykorzystywać techniki informacyjno-komunikacyjne do prowadzenia swojej dydaktycznej działalności w internecie i szkole. Z drugiej natomiast strony zauważalne jest zjawisko sieci w religii, gdzie treści i nauki związane z doktryną religii katolickiej wykorzystywane są często w sposób niezgodny z normami moralnymi ustalonymi przez Watykan. W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki obserwacji, badań i analiz prowadzonych nad powyższymi zjawiskami na przestrzeni ostatnich lat.

Opublikowane

2019-09-01